Nam Đặng T. H., và HoàngT. T. “Đặc điểm lâm sàng Và yếu tố Liên Quan đến độ nặng của bệnh màng Trong tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 5, số p.h 6, Tháng Chạp 2021, https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/374.