MinhT. N., HảiL. T., và Hùng Đỗ M. “Ảnh hưởng tăng động giảm Chú ý đến rối loạn nhân cách ở Trẻ 6-12 tuổi Theo Thang đo NICHQ Vanderbilt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2016”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 2, số p.h 4, Tháng Tám 2018, doi:10.25073/jprp.v0i4.37.