DũngV. C., HằngN. T., HàN. T., Mai Đỗ T. T., ThảoB. P., NgọcC. T. B., và ThànhN. T. “Cải thiện chiều Cao ở Trẻ thiếu hụt Hormon tăng trưởng được điều trị bằng Hormon Thay Thế”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 5, số p.h 5, Tháng Mười 2021, doi:10.47973/jprp.v5i5.362.