Nhung Đinh T. H., LanA. T., LIễuL. T., MộcH. T. T., NgaT. T., NgọcN. B., HuyềnT. T., HuyN. X., DũngV. C., và NgọcN. D. “Chẩn đoán hội chứng Williams bằng kỹ thuật Lai huỳnh Quang tại chỗ”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 5, số p.h 5, Tháng Mười 2021, doi:10.47973/jprp.v5i5.358.