MinhT. N., ThuT. M. T. X., HươngT. N. M., và ThúyT. N. T. H. “Đặc điểm những rối loạn điều hòa cảm giác ở Trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 2, số p.h 4, Tháng Tám 2018, doi:10.25073/jprp.v0i4.35.