DungN. T., HoangN. B., ThaiN. T. T., HueD. T., và MinhN. T. T. “CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 5, số p.h 3, Tháng Sáu 2021, doi:10.47973/jprp.v5i3.326.