AnhL. T., và HungN. N. “Kết Quả phẫu thuật Llấy Bỏ xốp xương hộp kết hợp với giải Phóng Mô mềm chọn lọc ở Trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc bàn chân khoèo bẩm Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 5, số p.h 2, Tháng Tư 2021, doi:10.47973/jprp.v5i2.307.