Thanh TamP. T., HaiP. V., NgaN. T., CuaD. D., và MaiN. T. “Báo Cáo Một Trường Hợp Ngộ Độc Asen Cấp Tính Được Trị Thành Công Tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 5, số p.h 2, Tháng Tư 2021, doi:10.47973/jprp.v5i2.306.