LeN. D., ChucD. V., và HuyT. D. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 81 Trẻ gái dậy Thì sớm Trung ương tại bệnh viện Trẻ Em hải phòng năm 2018-2019”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 5, số p.h 2, Tháng Tư 2021, doi:10.47973/jprp.v5i2.305.