Tan HungN., Mai HongT. T., Ngoc DuyL., Thanh ThuyN. T., Van NamN., Thi XuanD., Thi TamV., và Thanh PhucN. T. “Nguyên nhân Và đặc điểm ngộ độc cấp Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Trung ương Giai đoạn 2017 - 2020”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 5, số p.h 1, Tháng Hai 2021, doi:10.47973/jprp.v5i1.262.