GiangL. H., và HọcT. V. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và hình ảnh cộng hưởng từ U màng não thất ở Trẻ Em”. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, Vol 2, số p.h 4, Tháng Tám 2018, doi:10.25073/jprp.v0i4.21.