[1]
NamD. V., “NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT THOÁT VỊ TỦY-MÀNG TỦY KÈM THEO NÃO ÚNG THỦY TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA”, JPRP, vol 6, số p.h 5, tháng 12 2022.