[1]
HàP. V., ĐứcH. H., và HoàngN. V., “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH KHÔNG CẮT XƯƠNG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, JPRP, vol 6, số p.h 5, tháng 12 2022.