[1]
HiềnP. D., HoànV. M., LongP. H., TâmT. Đức, và YếnP. T. H., “PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG HỢP LƯU MẬT TỤY KHÔNG GIÃN ĐƯỜNG MẬT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, JPRP, vol 6, số p.h 5, tháng 12 2022.