[1]
HoànV. M., HiềnP. D., và NamT. X., “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ CÁC BIẾN CHỨNG SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RUỘT QUAY DỞ DANG Ở TRẺ EM”, JPRP, vol 6, số p.h 5, tháng 12 2022.