[1]
LâmN. V., HươngT. T. T., Hậu Đỗ T. T., ChinhN. L., NgọcN. T. B., và ViệtP. T., “Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, JPRP, vol 6, số p.h 1, tháng 2 2022.