[1]
ChinhN. L., “Những rào cản tuân thủ điều trị ở trẻ nhiễm HIV/AIDS và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, JPRP, vol 6, số p.h 1, tháng 2 2022.