[1]
VinhN. A., Loan Đỗ M., Tú Đặng H., và VânP. T., “Một số yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh tại trường trung học cơ sở Tây Sơn và Nguyễn Du - Hà Nội”, JPRP, vol 6, số p.h 1, tháng 2 2022.