[1]
NgaT. T., “Ứng dụng kĩ thuật lai huỳnh quang tại chỗ trong xác định nguồn gốc marker nhiễm sắc thể”, JPRP, vol 6, số p.h 1, tháng 2 2022.