[1]
Chức Đặng V., “Vai trò của thang điểm SNAPII trong tiên lượng tử vong sơ sinh tại khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2020”, JPRP, vol 6, số p.h 1, tháng 2 2021.