[1]
NgọcC. T. B., “Đánh giá kết quả điều trị hormon tăng trưởng ở bệnh nhân Prader Willi”, JPRP, vol 6, số p.h 1, tháng 2 2021.