[1]
LinhN. V. và MừngN. T., “Điều trị bảo tồn đối với thoát vị thành bụng khổng lồ có màng bọc: nhân 2 trường hợp”, JPRP, vol 5, số p.h 6, tháng 12 2021.