[1]
TuânT. M., NamT. X., và HùngT., “Phẫu thuật điều trị chấn thương vỡ tá tràng ở trẻ em: nhân 2 trường hợp”, JPRP, vol 5, số p.h 6, tháng 12 2021.