[1]
ThơT. V. và HiềnP. T., “Một số yếu tố nguy cơ nghề nghiệp gây stress ở điều dưỡng viên Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017”, JPRP, vol 2, số p.h 4, tháng 8 2018.