[1]
BìnhD. T. T., NamT. T., NgọcN. T., PhượngL. T., và HươngN. T., “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm thận lupus class iii- iv ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, JPRP, vol 5, số p.h 6, tháng 12 2021.