[1]
BíchN. T. X., NhiH. T. Ái, và HoàngT. T., “Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ 6 tháng đến dưới 5 tuổi tại khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ”, JPRP, vol 5, số p.h 6, tháng 12 2021.