[1]
DũngV. C., “Cải thiện chiều cao ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng được điều trị bằng hormon thay thế”, JPRP, vol 5, số p.h 5, tháng 10 2021.