[1]
DũngV. C., “Kiểu gen và kiểu hình của hội chứng không nhạy cảm Androgen”, JPRP, vol 5, số p.h 5, tháng 10 2021.