[1]
DungN. T., HoangN. B., ThaiN. T. T., HueD. T., và MinhN. T. T., “CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, JPRP, vol 5, số p.h 3, tháng 6 2021.