[1]
HiềnP. D., LiêmN. T., HoànV. M., NamT. X., HuyềnP. T. M., và LiênN. T. B., “Các biến chứng của phẫu thuật nội soi điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em”, JPRP, vol 2, số p.h 4, tháng 8 2018.