[1]
AnhL. T. và HungN. N., “Kết quả phẫu thuật Llấy bỏ xốp xương hộp kết hợp với giải Phóng mô mềm chọn lọc ở trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc bàn chân khoèo bẩm sinh”, JPRP, vol 5, số p.h 2, tháng 4 2021.