[1]
Thanh TamP. T., HaiP. V., NgaN. T., CuaD. D., và MaiN. T., “Báo Cáo Một Trường Hợp Ngộ Độc Asen Cấp Tính Được Trị Thành Công Tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương”, JPRP, vol 5, số p.h 2, tháng 4 2021.