[1]
LeN. D., ChucD. V., và HuyT. D., “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 81 trẻ gái dậy thì sớm trung ương tại bệnh viện trẻ em hải phòng năm 2018-2019”, JPRP, vol 5, số p.h 2, tháng 4 2021.