[1]
Van CanD., Van NgaT. D., và Phuong HoaN. T., “Kết quả điều trị nhiễm trùng vùng đầu – mặt – cổ trên 147 bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Trung ương”, JPRP, vol 5, số p.h 1, tháng 2 2021.