[1]
Tan HungN., “Nguyên nhân và đặc điểm ngộ độc cấp trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2017 - 2020”, JPRP, vol 5, số p.h 1, tháng 2 2021.