[1]
Thai SonT. và Ngoc DuyL., “Sự biến đổi nồng độ Immunoglobulin E và Immunoglobulin G trong huyết thanh của bệnh nhân viêm mũi dị ứng tại Bệnh viện Nhi trung ương”, JPRP, vol 5, số p.h 1, tháng 2 2021.