[1]
Tien BangQ. và Huu HoaP., “Hiệu quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, JPRP, vol 5, số p.h 1, tháng 2 2021.