[1]
Thị HuyềnT., Vu HungC., Van HocT., và Danh NgonN., “Thực trạng tuân thủ điều trị của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, JPRP, vol 4, số p.h 5, tháng 9 2020.