[1]
GiangL. H. và HọcT. V., “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ u màng não thất ở trẻ em”, JPRP, vol 2, số p.h 4, tháng 8 2018.