[1]
Hương N. M., MinhT. N., MaiN. T. T., ThúyN. T. H., và Thủy Đào T., “Khảo sát mô hình bệnh tật tại phòng khám ngoại trú khoa tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 2016 đến 2018”, JPRP, vol 3, số p.h 1, tháng 2 2019.