HiềnP. D., HoànV. M., LongP. H., TâmT. Đức và YếnP. T. H. (2022) “PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG HỢP LƯU MẬT TỤY KHÔNG GIÃN ĐƯỜNG MẬT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 6(5). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/456 (Truy cập: 30Tháng Ba2023).