LâmN. V., HươngT. T. T., Hậu Đỗ T. T., ChinhN. L., NgọcN. T. B. và ViệtP. T. (2022) “Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 6(1). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/450 (Truy cập: 1Tháng Hai2023).