ChiL. Q., ThảoN. T. P., NgânP. T. T., NgọcC. T. B. và ThạchH. N. (2022) “Loạn sản xơ cốt hóa tiến triển ở trẻ em: báo cáo ca bệnh”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 6(1). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/446 (Truy cập: 4Tháng Chạp2022).