MừngN. T., Dương Đặng Ánh và SơnP. H. (2022) “Thoát vị hoành bẩm sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: báo cáo ca bệnh”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 6(1). doi: 10.47973/jprp.v6i1.445.