VinhN. A., Loan Đỗ M., Tú Đặng H. và VânP. T. (2022) “Một số yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh tại trường trung học cơ sở Tây Sơn và Nguyễn Du - Hà Nội”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 6(1). doi: 10.47973/jprp.v6i1.443.