HàT. T., LanB. N., NgaN. T. và ThạchH. N. (2021) “Hóa trị liệu điều trị u thần kinh đệm bậc thấp tủy sống tiến triển ở trẻ em: 3 trường hợp và xem lại y văn về u thần kinh đệm bậc thấp”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(6). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/383 (Truy cập: 29Tháng Sáu2022).