NgọcL. T. K. (2021) “Nhân 2 ca bệnh hiếm tại Bệnh viện Nhi Trung ương: Phổi móng ngựa, đối chiếu y văn”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(6). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/381 (Truy cập: 29Tháng Sáu2022).