LiênN. T. B., VinhN. T., LinhN. T., ĐiểnT. M. và NgọcL. X. (2021) “Thực trạng triển khai bệnh án điện tử tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2021”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(6). Available at: https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/380 (Truy cập: 29Tháng Sáu2022).