BìnhD. T. T., NamT. T., NgọcN. T., PhượngL. T. và HươngN. T. (2021) “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm thận lupus class iii- iv ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 5(6). doi: 10.47973/jprp.v5i6.370.