MinhT. N., HảiL. T. và Hùng Đỗ M. (2018) “Ảnh hưởng tăng động giảm chú ý đến rối loạn nhân cách ở trẻ 6-12 tuổi theo thang đo NICHQ Vanderbilt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2016”, Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, 2(4). doi: 10.25073/jprp.v0i4.37.